Vrijwilligerscoördinator

HVC heeft tientallen waardevolle vrijwilligers binnen de vereniging rondlopen die zich wekelijks met hart en ziel inzetten. Om deze groep te werven en te binden is er steeds meer behoefte aan een centrale persoon die allerlei zaken die hier rondom spelen te coördineren, een vrijwilligerscoördinator. De coördinator die wij zoeken wacht een boeiende en veelzijdige functie die van groot belang is voor de continuïteit van de club.

Wat zijn de verwachte werkzaamheden?   

  • Het vormgeven aan het vrijwilligersbeleid
  • Het verzorgen van de inventarisatie van de vrijwilligers.
  • Het up-to-date houden van het bestand van vrijwilligers.
  • Het zorgdragen voor actuele functiebeschrijvingen.
  • Het actief werven van vrijwilligers.
  • Het geven van voorlichting omtrent het vrijwilligersbeleid

Tijdsinvestering:

  • De inschatting is ongeveer gemiddeld twee uur per week

De kandidaat de we zoeken:

  • Een persoon die het leuk vindt om zich in te zetten voor HVC en graag een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke functie van en binnen de club.
  • Een persoon die zelfstandig kan en wil werken binnen een gezamenlijk gesteld kader met het bestuur.
  • Iemand die zijn enthousiasme voor de vereniging weet over te brengen op de andere vrijwilligers. Verder oog én oor heeft voor wat bij de vrijwilligers leeft en dit in de juiste banen weet te leiden.

Wanneer je in deze functie interesse hebt dan graag een reactie aan lia@hvc-amersfoort.nl of meld je bij een van de andere bestuursleden.