Algemene gedragsregels

Gedragsregels A.V.V. HVC Amersfoort

Voor wie:

 • Leden
 • Begeleiders/coach
 • Trainers
 • Ouders
 • Toeschouwers

Waarom gedragsregels?

 • Daar we respect, normen en waarden als zeer belangrijk ervaren gaan wij als bestuur van HVC ervan uit dat dit meehelpt aan een betere omgang met elkaar wat bijdraagt aan een stuk positiviteit.

Algemene gedragsregels op en rond het voetbalcomplex van HVC:

 • Iedereen gedraagt zich sportief.
 • We respecteren het werk van de alle vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rotzooi.
 • We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex en/of daarbuiten.
 • Loop over de paden naar de betreffende velden en niet OVER de velden.
 • ETEN en DRINKEN op de velden is VERBODEN uitzondering van hetdrinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen.
 • Fietsen en brommers en motoren zetten we op de daarvoor bestemde plaats en NIET naast of voor de kantine.
 • Toeschouwers staan ACHTER de hekken en NIET op het veld tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor voetbalverenigingen.
 • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties.
 • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en indien nodig worden er maatregelen getroffen.

Gedragsregels voor de leden/spelers:

 • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar toe is van belang.
 • Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat tijdig door aan de trainer.
 • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer en je medespelers toe.
 • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach/leider.
 • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
 • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
 • Je hebt RESPECT voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, toeschouwers, grensrechters, scheidsrechter.
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens wedstrijden.
 • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen inclusief de kleedkamers en velden.
 • Je ruimt je eigen rotzooi/afval op gooit het in de vuilnisbakken.
 • Voetbalschoenen in de kantine zijn verboden.
 • Je maakt je voetbalschoenen buiten schoon voordat je de kleedkamer in gaat.
 • Fietsen en brommers worden geplaatst op de hiervoor bedoelde ruimte en niet voor het hek.

Gedragsregels voor de Trainer:

 • De trainer heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • De trainer zorgt ervoor dat er zuinig wordt omgegaan met de velden en trainingsmaterialen.
 • De trainer zorgt ervoor dat de velden na de training leeg en de materialen netjes opgeruimd zijn.
 • De trainer gebruikt geen alcohol en tabak tijdens de training je hebt een voorbeeldfunctie naar iedereen toe.
 • De trainer kijkt na de training de gebruikte kleedkamer na en zorgt voor het netjes achterlaten hiervan.
 • De trainer draagt zorg voor het uitdoen van de verlichting op het veld, in de kleedkamers en het voetbalcomplex na de training als er geen andere teams meer zijn.
 • De trainer rapporteert wangedrag van spelers, ouders aan het bestuur.

Gedragsregels voor de leider/coach:

 • Als leider/coach heb je een voorbeeldfunctie voor je team.
 • Als leider/coach sta je voor positief coachen langs de lijn en geef je het juiste voorbeeld aan de spelers, je schreeuwt en of scheld niet en blijft ten alle tijden rustig.
 • Als leider/coach heb je respect voor de spelers, ouders/verzorgers,scheidsrechter, grensrechters en tegenstanders.
 • Als leider/coach ben je op tijd aanwezig voor de wedstrijden en bij afgelastingen breng je het team op de hoogte.
 • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor de opstelling van het team.
 • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het invullen van de digitale wedstrijdformulieren.
 • Als leider/coach ontvang je de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Als leider/coach draag je zorg voor de kleedkamer, zowel uit als thuis moeten ze netjes worden achter gelaten.
 • Als leider/coach ben je verantwoordelijk voor het beschikbaar materiaal zoals bijvoorbeeld de wedstrijdballen.
 • Als leider/coach ga je niet in tegen het besluit van de scheidsrechter.
 • Als leider/coach gebruik je geen alcohol en tabak tijdens de wedstrijd je hebt een voorbeeldfunctie.
 • Als leider/coach rapporteer je wangedrag of andere problemen voor/tijdens of na de wedstrijd aan coördinator, verantwoordelijke of bestuur van desbetreffende vereniging(en).

 Gedragsregels voor de ouders/verzorgers :

Als ouder/verzorger:

 • Bent u een voorbeeldfunctie voor de kinderen waarbij het goede voorbeeld gegeven dient te worden.
 • Heeft u respect voor een ieder die betrokken is bij de wedstrijd/training.
 • Staat u buiten het veld ACHTER de hekken en NIET op het veld.
 • Laat u het trainen en coachen over aan de betreffende personen.
 • Mag u ALTIJD POSITIEF aanmoedigen.
 • Mag u altijd op/aanmerkingen hebben over de gang van zaken binnen de club bespreek dit dan met het bestuur en/of leider/trainer van het team.
 • Helpt u met het vervoer van en naar wedstrijden en het wassen van wedstrijdkleding.
 • Helpt u mee met kantinedienst en de schoonmaakdag/klusdag(en) binnen de vereniging.
 • Schreeuwt en/of scheld u niet langs de lijn en gaat u zich niet met de wedstrijd bemoeien in negatieve zin.

Namens bestuur HVC